AHF Grant

Happy to announce that we’ve been awarded a Project Viability Grant of £10k from the Architectural Heritage Fund (AHF). The funding will pay for feasibility work to validate our exciting vision for the regeneration of Brynaman Lido.Historical documents, photographs and memories from local people will help to inform the refurbishment. Please get in touch if […]

Cyllid Grant AHF

Hapus i gyhoeddi ein bod wedi derbyn Grant Hyfywedd Prosiect o £10k gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (AHF). Bydd y cyllid yn talu am waith dichonoldeb i ddilysu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer adfywio Lido Brynaman. Bydd dogfennau hanesyddol, ffotograffau ac atgofion gan bobl leol yn helpu i lywio’r gwaith adnewyddu. Cysylltwch os oes gennych […]