Site icon Planning for the future of Brynaman Lido

Diolch / Thank you

Diolch i Iaith Gwaith gallwch nawr weld ein gwefan yn Gymraeg a Saesneg. Cliciwch ar y botwm iaith yn y ddewislen.

Thanks to Iaith Gwaith you can now view our website in Welsh and English. Just click on the language button in the menu.

Mae Iaith Gwaith yn cefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol i godi proffil y Gymraeg. Wedi’i weinyddu gan Cyngor Sir Gâr a’i ariannu gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU.

Iaith Gwaith supports businesses and community organisations to raise the profile of the Welsh Language. Administered by Carmarthenshire County Council and funded by the UK Government’s Community Renewal Fund.

Exit mobile version