Diolch / Thank you

Diolch i Iaith Gwaith gallwch nawr weld ein gwefan yn Gymraeg a Saesneg. Cliciwch ar y botwm iaith yn y ddewislen.

Thanks to Iaith Gwaith you can now view our website in Welsh and English. Just click on the language button in the menu.

Mae Iaith Gwaith yn cefnogi busnesau a sefydliadau cymunedol i godi proffil y Gymraeg. Wedi’i weinyddu gan Cyngor Sir Gâr a’i ariannu gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU.

Iaith Gwaith supports businesses and community organisations to raise the profile of the Welsh Language. Administered by Carmarthenshire County Council and funded by the UK Government’s Community Renewal Fund.

Leave a Reply

%d bloggers like this: