Aelod o'r Pwyllgor: Judi

Helo, fy enw i yw Judi Hughes ac rwy'n byw yma ym Mrynaman Uchaf / Brynaman Uchaf. Rwy'n wreiddiol o Gaerlŷr ac wedi byw yng Nghymru ers 2003. Symudais i Frynaman yn 2006 ond wnes i erioed nofio yn y lido - roedd yn ymddangos bod hynny i'r plant yna. Rwy'n gwneud y weinyddiaeth ar gyfer [...]

Aelodau Pwyllgor Lido Brynaman

Rydym yn diweddaru ein gwefan gyda newyddion a gwybodaeth am ein cynnydd wrth ailddatblygu Lido Brynaman. Mae'r cynnydd yn araf ar hyn o bryd gan ein bod yn trafod gyda Chyngor Sir Caerfyrddin sydd ychydig yn araf wrth ateb ein cwestiynau. Er eu bod yn ymddangos yn barod i drosglwyddo'r 'ased' i'n pwyllgor, maent hefyd yn cynllunio [...]