Aelodau Pwyllgor Lido Brynaman

Rydym yn diweddaru ein gwefan gyda newyddion a gwybodaeth am ein cynnydd wrth ailddatblygu Lido Brynaman. Mae'r cynnydd yn araf ar hyn o bryd gan ein bod yn trafod gyda Chyngor Sir Caerfyrddin sydd ychydig yn araf wrth ateb ein cwestiynau. Er eu bod yn ymddangos yn barod i drosglwyddo'r 'ased' i'n pwyllgor, maent hefyd yn cynllunio [...]