Cwrdd â Phwyllgor Lido Brynaman

Mae Lido Brynaman wedi cael ei gadw'n fyw, er iddo gael ei gau yn 2010, diolch i lawer o bobl ymroddedig o'r ardal. Mae'r Aelodau'n newid ac rydym yn ddiolchgar am eu gwaith, yn y gorffennol a'r presennol. Rydym yn llunio proffiliau o'r aelodau presennol fel eich bod yn gwybod pwy ydym ni. Edrychwch i'r dde ar y wefan hon aPharhau i ddarllen "Cwrdd â Phwyllgor Lido Brynaman"

Aelod o'r Pwyllgor: Phil

Aelod o'r Pwyllgor Phil Broadhurst: Rwy'n byw yn Rhydaman. Rwy'n gweithio i Oxfam yn Abertawe. Rwyf wrth fy modd yn nofio yn yr awyr agored; yn y môr, afonydd a chaeadau. Caru'r Lido pan oedd ar agor. Eisiau nofio yno eto, a'i weld yn gweithredu fel ased cymunedol eto, gan hyrwyddo chwaraeon, hamdden, celf a chreadigrwydd... gyda byrbryd Masnach DegParhau i ddarllen "Aelod o'r Pwyllgor: Phil"