Lluniau gan Amanda Harwood

Mae'r ffotograffydd a'r awdur Amanda Harwood wedi bod yn mynd o gwmpas y DU yn tynnu lluniau lidos – rhai ar agor a rhai ddim. Daeth i Frynaman ym mis Gorffennaf pan oedd y tywydd ychydig yn well a dyma ddau o'r esgidiau hardd a rannodd gyda ni.