Cynllun Busnes Lido Brynaman ac Ymchwil Dichonoldeb Ebrill 2019

Rydym wedi bod yn datblygu ein hachos busnes i ymgymryd â'r gwaith o reoli Lido Brynaman gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae hyn wedi cymryd llawer o amser ac ymgynghori â hwy a chyda'r gymuned leol. Yr ydym yn awr yn cael trafodaethau cadarnhaol iawn gyda swyddogion y cyngor ynghylch symud ymlaen gyda'n cynigion. Rydym wedi treulio'r diwethafyn parhau i ddarllen "Cynllun Busnes Lido Brynaman ac Ymchwil Dichonoldeb Ebrill 2019"