Diweddariad Hydref 2019

Rydym yn parhau i wneud cyflwyniadau ac yn derbyn cefnogaeth o bob rhan o'r Chwarter Bach a'r ardaloedd cyfagos. Cynhelir ein cyflwyniad nesaf yng Nghanolfan Gymunedol Ystradowen ddydd Mercher 6 Tachwedd am 6.30pm. Mae ar ffurf sgwrs fer gydag amcanestyniadau ac yna sesiwn holi ac ateb lle gall pobl ofyn cwestiynau, gwneud awgrymiadau a helpuParhau i ddarllen "Diweddariad Hydref 2019"