Newyddion Lido Brynaman

Tachwedd 2019 – mis prysur

Mae mis Tachwedd wedi bod yn brysur iawn i'r pwyllgor Lido. Rydym wedi cyflwyno ein cynlluniau i nifer o bobl ac wedi cael mwy o gefnogaeth. Cymerodd Arweinydd y Blaid Adam Price AC amser allan o'i amserlen brysur i wrando ar ein cynlluniau ac mae 100% y tu ôl i ni. Rydym am siarad â'r HOLL arweinwyr cymunedol a gwleidyddion sydd â diddordeb mewn ailagor y lido.

Canolfan Cydweithredol-Cymru-300x172Diolch yn fawr i Wales Coop sydd wedi ein harwain a'n cefnogi drwy ein cofrestriad fel Brynaman Lido Limited, Cymdeithas Budd Cymunedol Elusennol. Bydd hyn yn ein helpu i godi arian a rheoli'r lido yn y dyfodol. 

Mae'r pyllau

Rydym ynlso yn siarad â Patrick McLennan, gwneuthurwr ffilmiau sy'n enwog am The Ponds a'i gydweithwyr o'r Gymdeithas Nofio Awyr Agored am eu prosiect nesaf, Splash Palace: Ailenedigaeth Lido Prydain. Hoffent gynnwys Lido Brynaman ac maent am glywed eich straeon a'ch atgofion o'r amseroedd a dreulir yn y pwll.

Os oes gennych stori i'w hadrodd neu lun i'w rannu, cysylltwch â ni drwy Messenger ar ein tudalen FB neu e-bostiwch judith.hughes@live.com.

 

Y cynllun busnes diweddaraf ar gyfer Lido Brynaman: Cynllun Busnes Lido Brynaman & Ymchwil Dichonoldeb Tachwedd 2019

Gadael Ateb

%d blogwyr fel hyn: