Lido Brynaman – Dod ag ef yn ôl

Ddechrau'r flwyddyn fe wnaethom ragweld mai dyma fyddai degawd y Lido ac mae datblygiadau diweddar yn dangos ein bod yn iawn. Dysgom ychydig dros wythnos yn ôl bod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno mewn egwyddor i drosglwyddo rheolaeth y Lido i'n pwyllgor o dan gytundeb prydles. Mae eu [...]