Newyddion Lido Brynaman

Lido Brynaman – Dod ag ef yn ôl

Ar ddechrau'r flwyddyn, rhagwelwyd mai dyma fyddai degawd y Lido ac mae datblygiadau diweddar yn dangos ein bod yn iawn.

Clywsom ychydig dros wythnos yn ôl fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno mewn egwyddor i drosglwyddo rheolaeth y Lido i'n pwyllgor o dan gytundeb prydles. Mae eu hadran gyfreithiol yn llunio'r manylion ar hyn o bryd.

Ar ôl cryn dipyn o flynyddoedd o gynllunio, ymchwil a negodi, rydym wrth ein bodd gyda'r newyddion hyn.

Nawr mae'r gwaith go iawn yn dechrau gan fod angen i ni wneud y paratoadau a chodi'r arian i wireddu ein breuddwyd i wneud Lido Brynaman yn lle arbennig yng nghanol y gymuned eto. Diolch yn fawr i'r holl bobl sydd wedi ein cefnogi hyd yn hyn.

Bydd gwybodaeth am ein hymgyrch codi arian, sut y gallwch helpu a sut y gallwch gyfrannu yn cael ei rhoi ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol yn fuan. Yn y cyfamser, os ydych am gysylltu, e-bostiwch judith.hughes@live.com.

Yn anffodus, mae ein newyddion da yn cael ei gysgodi gan y difrod ofnadwy a achoswyd i gartrefi pobl yng Nghymru, yn enwedig ym Mhontypridd gan gynnwys eu lido gwych. Mae ein calonnau'n mynd allan iddyn nhw.

Gadael Ateb

%d blogwyr fel hyn: