Ein Pwll Saffir / Our Sapphire Pwll

Ysbrydoliaeth fawr i ni ddechrau ein hymgyrch Lido Brynaman: Bring it Back yw'r gerdd ddienw Pwll Nofio a ddarganfuwyd ymhlith yr archifau. Mae'r awdur yn tynnu at linynnau ein calon, gan ddisgrifio emosiynau'r bechgyn a'r dynion a aeth i ryfel, gan adael eu teuluoedd a'u hatgofion o'r [...]