Ein Pwll Saffir / Our Sapphire Pwll

Ysbrydoliaeth fawr i ni ddechrau ein hymgyrch Brynaman Lido: Bring it Back yw'r gerdd ddienw Pwll Nofio a ganfuwyd gennym yn yr archifau. Mae'r awdur yn twtio wrth linynnau ein calonnau, gan ddisgrifio emosiynau'r bechgyn a'r dynion a aeth i ryfel, gan adael y tu ôl i'w teuluoedd ac atgofion o'rContinue reading "Ein Pwll Saffir / Our Sapphire Pwll"