Newyddion Lido Brynaman

Parti Peintio: Ein leinin arian

Cymryd yr amser ar y diwrnod heulog hwn i adrodd ar y Parti Peintio / Peintio a drefnwyd i lanhau'r wal a gafodd ei graffiti. Gwnaeth aelodau ein pwyllgor a gwirfoddolwyr lleol gwych waith rhagorol. Fe wnaeth y digwyddiad hefyd ein helpu i gysylltu â'r gymuned leol ac i chi i gyd ddangos i ni faint rydych chi'n dal i fod eisiau i'r pwll agor eto. Byddwn yn trefnu digwyddiadau glanhau a chodi arian eraill yn y dyfodol ond ar hyn o bryd rydym am ddiolch i bawb am eu gwaith caled a'u cynigion o gefnogaeth i'n cynlluniau i Ddod â Lido Brynaman yn ôl.

Os gallwch chi helpu drwy gyfrannu at adnewyddu'r lido gallwch wneud hynny yma: DONATE

Mae'n edrych yn wych nawr nad yw?!

Roedd y digwyddiad hwn yn bosibl gyda chyllid gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm a rhoddion o baent ac offer gan bobl a busnesau lleol.

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: