Paratoi ar gyfer y Dyfodol

Wrth i ni symud drwy'r Broses Trosglwyddo Asedau efallai y byddwch yn gweld rhywfaint o waith yn mynd ymlaen wrth y lido. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi'r gwaith sylfaenol, gan wneud yr eiddo'n ddiogel cyn i ni ei gymryd drosodd ym mis Ionawr 2022. Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth wrth i ni baratoi a chodi arian ar gyfer adfer y lido. Parhau i ddarllen "Paratoi ar gyfer y Dyfodol"