Eicon y safle Cynllunio ar gyfer dyfodol Lido Brynaman

Paratoi ar gyfer y Dyfodol

Wrth i ni symud drwy'r Broses Trosglwyddo Asedau efallai y byddwch yn gweld rhywfaint o waith yn mynd ymlaen wrth y lido. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn paratoi'r gwaith sylfaenol, gan wneud yr eiddo'n ddiogel cyn i ni ei gymryd drosodd ym mis Ionawr 2022. Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth wrth i ni baratoi a chodi arian ar gyfer adfer y lido. Mae llawer o gynlluniau ar y gweill a byddwn yn eich diweddaru wrth iddynt ddechrau datblygu.

Mae'r gwaith o godi arian ar gyfer y prosiect uchelgeisiol hwn yn parhau. Os gallwch chi helpu drwy gyfrannu, cliciwch y ddolen isod:

ROI

Llun gan Graham Harries gphotography
Gadael y fersiwn symudol