Newyddion Lido Brynaman

Prosiect Murlun Lido

Paent yw thema'r mis yma ym Mrynaman Lido. Rydym yn gweithio o'r tu allan i mewn, yn clirio ac yn creu wrth i ni weithio a chodi arian ar gyfer adnewyddu'r pwll a'r cyfleusterau ar y tu mewn.

1

Y penwythnos diwethaf gwahoddwyd artistiaid o Fresh Creative i gynnal gweithdy gyda phobl ifanc lleol fel rhan o'n prosiect murlun ar gyfer y wal wen hir y tu allan i'r lido. Bydd gwaith anhygoel a syniadau gwych yn ysbrydoliaeth i'r artist Ffion Nolwenn Roberts i greu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yr hydref hwn.

Roedd ysbrydoliaeth o awyr dywyll a'r byd naturiol ymhlith y syniadau a ddewisodd y bobl ifanc i greu eu murluniau bach.

Mae grant prosiect gan y Gronfa Gweithredu Cymunedol ynghyd ag arian gan Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm wedi caniatáu i ni ddechrau ar y prosiect murlun hwn. Diolch i'n haelod o'r pwyllgor Jessica Lerner am drefnu hyn i gyd ac i bawb a gymerodd ran ac a gefnogodd ar y diwrnod.

1
1

2 Ymateb

  1. Helo, l yn dyst i'r fandaliaeth blatend hon nos ddoe, tynnodd pedwar o bobl ifanc un sy'n fenywaidd y perspex o'r muriel. Mae un o'r bobl ifanc gwrywaidd ar y crudau, ar ôl i mi weiddi arnynt y neidio ar y perspex, ac fe'i hunwyd gan ddyn arall a geisiodd chwistrellu ar y wal. Yr oeddwn yn gweiddi ac yn gwneud hynny, hoffwn aros yn ddienw oherwydd unrhyw sgil-effeithiau. Yr wyf yn flin bod rhai pobl ifanc wedi diystyru'r gwaith caled yn llwyr, ac i'r achos da mae pob un yn ceisio cyflawni dros y gymuned. Rhaid i rywun wybod pwy ydyn nhw?

    1. Diolch am eich sylwadau. Rydym wedi clirio'r perspex yn awr ac mae'r heddlu wedi cael gwybod. Bydd eich disgrifiadau'n ddefnyddiol iawn. Deall eich dymuniad i aros yn ddienw. Rwy'n siŵr y byddwn yn cyrraedd gwaelod hyn gan nad y lido yw'r unig beth i gael ei fandaleiddio'n ddiweddar. O leiaf mae'r murlun yn aros yn gyfan.

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: