Clirio'r Pwll

Ar y bore heulog hyfryd yma mae pethau'n dechrau digwydd yn Lido Brynaman. Heddiw mae'r pwll yn cael ei glirio o sbwriel gan gontractwyr ar gyfer Sir Gaerfyrddin CC cyn y trosglwyddiad, a gobeithiwn y bydd hynny'n eithaf buan nawr. Rydyn ni wedi gofyn iddyn nhw adael y drysau sy'n aros yn gyfan i ni gan ein bod ni'n gwybod bod y [...]