Newyddion Lido Brynaman

1
Clirio'r Lido – Ionawr 2022

Ar y bore heulog hyfryd hwn mae pethau'n dechrau digwydd yn Lido Brynaman. Heddiw, mae'r pwll yn cael ei glirio o sbwriel gan gontractwyr ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin cyn y trosglwyddo, a gobeithiwn y bydd hynny'n eithaf buan yn awr. Rydym wedi gofyn iddynt adael y drysau sy'n aros yn gyfan gan ein bod yn gwybod bod yr hen giwbiclau newidiol yn dal atgofion i'r rhai sy'n cyfnewid yno. Byddwn yn ailddefnyddio neu'n ail-ddefnyddio lle bynnag y gallwn.

Gwyddom fod llawer o bobl leol sydd am wirfoddoli a chymryd rhan yn y gwaith adnewyddu. Unwaith y bydd y trosglwyddiad wedi'i gwblhau, bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan.

Mae'n rhaid i ni godi llawer o arian ar gyfer y gwaith adnewyddu ac os ydych chi'n gallu helpu gyda hynny, ewch draw i'n tudalen RHOI .

1
Achub y drysau – Ionawr 2022

2 Ymateb

  1. Hi Joanna, Diolch am eich neges. Cadwch lygad am wybodaeth ar ein Facebook. Nid ydym yn barod eto ar gyfer paentio ac addurno ond bydd angen hynny arnom yn y dyfodol.

Gadael Ateb

%d blogwyr fel hyn: