Newyddion Lido Brynaman

Hapus i gyhoeddi ein bod wedi derbyn Grant Hyfywedd Prosiect o £10k gan y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol (AHF). Bydd y cyllid yn talu am waith dichonoldeb i ddilysu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer adfywio Lido Brynaman.
Bydd dogfennau hanesyddol, ffotograffau ac atgofion gan bobl leol yn helpu i lywio'r gwaith adnewyddu. Cysylltwch â ni os oes gennych luniau a straeon i'w rhannu â ni. brynamanlido@gmail.com

1

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: