Newyddion Lido Brynaman

Murlun Dyfrgwn

1

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein Murlun Dyfrgwn. Ewch i lawr a chael golwg.

Yn ôl symbolaeth Otter, maen nhw wrth eu bodd yn chwarae ac yn caru cymuned. Gobeithiwn y bydd yr Otter yn dod ag ychydig o deimlad o obaith am y gwaith adnewyddu a harddwch i'n hamgylchedd ac yn dangos y gofelir am y Lido.

Ar ddydd Sul yr 8fed o Fai cawsom ddigwyddiad dadorchuddio hwyliog o'n murlun newydd wedi'i ddylunio a'i baentio gan Ffion Nolwenn ar gyfer co creadigol Ffres. Mater i'r bobl ifanc a'u teuluoedd oedd yn rhan o'r prosiect a'r pwyllgor a'u teuluoedd. Mae'r Mural o nofio Dyfrgwn gyda phobl fach yn nofio. Cafodd y ddwy ddelwedd eu cynnwys o'r gweithdy celf a wnaed yn ein gweithdy paentio chwistrell blaenorol ar gyfer pobl ifanc a arweiniwyd gan Ffion. Buom yn dathlu gweithiau celf pobl ifanc leol a ysbrydolodd ein murlun newydd a daeth ein pobl ifanc â'u gwaith ynghyd a chael lluniau gyda'u gwaith a'r murlun.

Cawsom hefyd yr artist Rebecca Buck yn hwyluso gwneud teils clai, a fydd yn dod yn rhan o fainc ym mharc gwledig Craig y Nos. Ariannwyd hyn gan The Big Skill.

Rhoesom sgwrs a golygfa slei i'r Lido.

Diolch i holl rieni a theuluoedd y bobl ifanc sy'n cymryd rhan am ddod draw.

Diolch i Debbie Terry am helpu gyda'r gweithdy clai a'r 3yr hen Seth am helpu i dynnu'r llen i ffwrdd.

Dyluniad murlun dyfrgwn gan Ffion Nolwenn – Fresh Creative Co / Otter murlun planedol design by Ffion Nolwenn – Fresh Creative Co

Ariannwyd y prosiect hwn gan CAVS ac Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm

1
1

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: