Newyddion Lido Brynaman

Cymorth Sefydliad Cymunedol Cymru

Er bod y penseiri, ymgynghorwyr costau, cyfreithwyr a chynllunwyr yn gwneud eu gwaith, rydym yn cadw cnau a bolltau ein sefydliad yn mynd gyda chymorth cyllidwyr gwych fel Sefydliad Cymunedol Cymru.

Rydym wedi derbyn cyllid grant am y 3 blynedd nesaf tuag at gymysgedd o gostau marchnata, gweinyddu, yswiriant a threuliau bach ond pwysig eraill sy'n ein helpu i barhau i fynd.

Diolch i bob un o'n cefnogwyr hyd yma. Os ydych chi'n teimlo y gallwch ein helpu yn ein hymgais i Ddod â Lido Brynaman yn ôl, ewch i'n tudalen CYFRANNU lle gallwch ddod o hyd i fanylion am sut i'n cefnogi.

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: