Rhestr bostio

Rydym yn sefydlu rhestr bostio i roi gwybod i'n cefnogwyr am gynnydd. Mae wedi cymryd mwy o amser nag yr oeddem yn ei ddisgwyl, ond rydym bron yno gyda'r trosglwyddiad asedau a dylem lofnodi'r brydles ym mis Medi, gan ddod â'r lido yn ôl i'r gymuned. Mae hyn yn golygu llawer o waith codi arian, gwirfoddoli a gweithgareddau dros y [...]