Newyddion Lido Brynaman

1
Lido Brynaman tua 2010

Rydym yn sefydlu rhestr bostio er mwyn rhoi gwybod i'n cefnogwyr am gynnydd. Mae wedi cymryd mwy o amser nag yr oedden ni'n ei obeithio, ond rydyn ni bron yno gyda'r trosglwyddiad asedau ac fe ddylen ni gael y brydles wedi'i llofnodi ym mis Medi, gan ddod â'r lido yn ôl i'r gymuned. Mae hyn yn golygu llawer o waith codi arian, gwirfoddoli a gweithgareddau dros y flwyddyn neu ddwy nesaf. Gall cyfryngau cymdeithasol fod ychydig yn boblogaidd a cholli'r dyddiau hyn, felly os hoffech dderbyn gwybodaeth a diweddariadau, anfonwch e-bost atom yn brynamanlido@gmail.com.

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: