Newyddion Lido Brynaman

Cylchlythyr i'ch mewnflwch

Mae ein cylchlythyr diweddaraf newydd gael ei gyhoeddi. Mae gennym restr bostio gynyddol o bobl sy'n ei chael yn syth i'w mewnflwch, felly dydyn nhw ddim yn colli ein newyddion a'n gwybodaeth ddiweddaraf. Mae'r cylchlythyr misol hwn yn dweud wrthych sut mae'r prosiect yn dod yn ei flaen ac yn rhoi cyfleoedd i gymryd rhan yn ein gwaith i adnewyddu ac ailagor Lido Brynaman. Mae cylchlythyr y mis hwn yn llawn newyddion da. Rydym yn ei gyhoeddi trwy Mailchimp fel bod manylion pobl yn cael eu gofalu amdano'n ofalus a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd yr hoffech chi. I gofrestru dim ond anfon e-bost atom i brynamanlido@gmail.com

I weld cylchlythyr y mis hwn dilynwch y ddolen hon: LIDO BRYNAMAN NEWSLETTER -2

1

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: