Cam arall tuag at y freuddwyd

1

Ddydd Gwener diwethaf 17 Mawrth fe wnaethom gyflwyno ein cynlluniau diweddaraf, a ddatblygwyd gan y penseiri Rural Office fel rhan o'n hastudiaeth Dichonoldeb Prosiect. Cynhaliwyd y digwyddiad yn y Caffi hyfryd yn y Trac yn Tairgwaith. Roedd hyn yn rhan o'n hymgynghoriad ac ymgysylltiad cymunedol ar gyfer y prosiect. Yn bresennol roedd rhanddeiliaid a chefnogwyr y dyfodol, cynrychiolwyr [...]