Newyddion Lido Brynaman

YMGYSYLLTU CYMUNEDOL: Rôl cydlynydd

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Lido Brynaman wedi cael nawdd o £10,000 tuag at Raglen Ymgysylltu â'r Gymuned y Loteri Genedlaethol. Bydd yr arian yn cefnogi cyfres blwyddyn o ddigwyddiadau cymunedol gyda themâu sy'n gysylltiedig â'r lido fel teithio llesol, nofio awyr agored, yr amgylchedd naturiol, treftadaeth, y celfyddydau ac iechyd a lles.

Ein cefnogwyr pwysicaf yw'r bobl leol sydd eisiau eu lido yn ôl er mwyn iddyn nhw, eu plant a chenedlaethau'r dyfodol brofi'r llawenydd o nofio yn yr awyr agored. 'Mae'r Baddonau' fel y'i gelwir yn lleol wedi bod wrth galon y gymuned ers iddo agor yn 1934.

Er ein bod yn gweithio ar gynllunio a chodi arian, bydd y prosiect hwn yn ein helpu i gysylltu â'r gymuned leol. Byddant yn cael eu gwahodd i ymuno fel cyfranogwyr, partneriaid neu wirfoddolwyr a byddwn yn gofyn iddynt ddod â'u hatgofion, eu syniadau a'u sgiliau i'n helpu i lunio dyfodol Lido Brynaman.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymgysylltu Cymunedol rhan-amser er mwyn helpu i redeg y prosiect. Gallai fod yn unigolyn neu'n sefydliad sydd â phrofiad priodol. Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl cysylltwch â brynamanlido@gmail.com. Dyddiad cau 18 Mai.

Mae Crynodeb Gwaith a Disgrifiadau ar gael i'w lawrlwytho yma:

Rhaglen Engagment Cymunedol Cysylltiadau

CYSYLLTIADAU Ymgysylltiad Cymunedol

Cefnogir y rhaglen gan Gronfa Gymunedol TNLF a Chronfa Gymunedol Leol Coop.

Gadael Ateb

%d blogwyr fel hyn: