Newyddion Lido Brynaman

Rhwystr diogelwch o amgylch y pwll

Mae wedi bod yn ddiwrnod prysur yn y Lido / Bath heddiw. Diolch i Brynaman Builders Supplies a Josh Jones ac aelodau campfa Ffitrwydd Swyddogaethol Imperium am eu holl help. Jim Ilett am baratoi'r generadur ac yn olaf ond nid lleiaf ein haelod o'r pwyllgor Frank James am drefnu hyn i gyd.

Bellach mae gennym rwystr diogelwch o amgylch y pwll. Mae hynny'n golygu y gallwn redeg digwyddiadau glanhau a digwyddiadau eraill mewn modd diogel.

Gwaith gwych i bawb 👏👏👏

Gadewch ateb

%d blogwyr fel hyn: