Amdanom ni

Mae Pwyllgor Lido Brynaman yn gweithio i adnewyddu ac ailagor ein lido lleol, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel y Baddonau. 

Ein nod yw gwella cyfleusterau i fod yn gynhwysol, croesawgar a chynaliadwy, cyfleuster bywiog sy'n eiddo i'r gymuned er mwynhad, mynediad, iechyd a lles pobl leol ac ymwelwyr. Ar gyfer ein plant a'n plant.

Lle mae'r Lido:

Gellir dod o hyd i'r Lido y tu ôl i glwb rygbi Brynaman, i lawr y llwybr ychydig heibio'r stondinau. 

Cwrdd â'r Pwyllgor:

Judi Hughes,
Ysgrifennydd: Ymgynghorydd Rheoli'r Celfyddydau (Wedi ymddeol)

Huw Evans,
Trysorydd: Cyfrifydd Siartredig ym Mhrifysgol Abertawe

Jessica Lerner
Aelod: Dawnsiwr a Choreograffydd, Athro Ioga (cyn siopwr)

Eleri Ware,
Aelod: Rheolwr Cyllid Prosiect ym Mhrifysgol Abertawe

Karen James,
Cyd-gadeirydd: Cyfarwyddwr Cwrs, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yng Ngholeg Sir Gâr

Jason Rees,
Aelod: Athro Ysgol Gynradd, Hyfforddwr Gweithgareddau

Beverley Draig:
Cydlynydd Gwirfoddolwyr: Swyddog Gofal Iechyd Proffesiynol a Llywodraeth Leol (Wedi ymddeol)

Helen Taylor:
Aelod: Meddyg GIG wedi ymddeol

Janet Ilett:
Cyd-gadeirydd: Hyfforddwr Cŵn ac Awdur

Frank James,
Aelod Cyfetholedig: Dylunydd Trydanol

Rhannwch hyn:

Fel hyn:

Fel Llwytho...
%d blogwyr fel hyn: