Ein gweledigaeth

Ein nod yw defnyddio ynni adnewyddadwy a thechnoleg newydd i adnewyddu, ailadeiladu a rheoli'r cyfleuster

Roi

Hanes

Dechreuodd Pwyllgor Lido Brynaman weithio yn 2014 i ymchwilio, cynllunio a chael cefnogaeth i adnewyddu ac ailagor Lido Brynaman. Ym mis Tachwedd 2023, llofnodwyd cytundeb Trosglwyddo Asedau gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin i drosglwyddo'r lido yn ôl i berchnogaeth gymunedol.

Mae'r lido neu 'y Baddonau' fel y'i gelwir yn lleol, yn rhan bwysig o hanes diwylliannol y pentref. Bydd y gwaith adnewyddu arfaethedig yn sensitif i ddyluniad gwreiddiol y pwll a bydd yn anelu at gadw nodweddion unigryw fel y turnstile a'r bythau newid gydag addasiadau cydymdeimladol i gynyddu mynediad a rhwyddineb defnydd. Rydym am ddod â Phwll Sapphire yn ôl a gafodd ei adeiladu gan y gymuned, ar gyfer y gymuned a'i wneud ar gael i bawb.

1 1
1

Y Cynllun

Ein nod yw defnyddio ynni adnewyddadwy a thechnoleg newydd i adnewyddu, ailadeiladu a rheoli'r cyfleuster gan gynnwys defnyddio deunyddiau cynaliadwy, gwresogi ffynonellau aer, ynni'r haul a ffynonellau dŵr twll turio a fydd i gyd yn mynd tuag at wneud hyn yn brosiect enghreifftiol.

I weld y fersiwn ddiweddaraf o'n cynllun, cliciwch ar y ddolen isod:

1

Cam arall tuag at y freuddwyd

Ddydd Gwener diwethaf 17 Mawrth fe wnaethom gyflwyno ein cynlluniau diweddaraf, a ddatblygwyd gan y penseiri Rural Office fel rhan o'n hastudiaeth Dichonoldeb Prosiect. Cynhaliwyd y digwyddiad yn y caffi hyfryd

Parhau i ddarllen

Os gwelwch yn dda ystyried rhoi

Os yw'n well gennych gwrdd â ni i drafod rhodd, er enghraifft os hoffech gael rhan o'r gwaith adnewyddu sy'n ymroddedig i anwylyd, cysylltwch â ni drwy e-bost brynamanlido@gmail.com. Wrth i amser fynd yn ei flaen, bydd cyfle i noddi, prynu cyfranddaliadau a chyfrannu tuag at ddatblygiadau penodol.

Roi

Rhannwch hyn: